HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Tổng quan các yếu tố thành công trong nghiên cứu y tế cho phụ nữ và trẻ em


Giới thiệu: Tổng quan về các yếu tố dẫn đến thành công trong nghiên cứu y tế cho phụ nữ và trẻ em.

 

Từ năm 1990 cho đến nay, rất nhiều quốc gia đã có những thành tựu đáng kể về Mục tiêu thiên niên kỷ 4 và 5 (giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và cải thiện sức khỏe bà mẹ). Trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong trẻ em và bà mẹ giảm trên khoảng 50%, tỷ lệ tránh thai tăng từ 55% đến 63%. Bên cạnh đó, có sự nhất trí dựa trên bằng chứng đầu tư và can thiệp hiệu quả, tạo điều kiện cho y tế và chính sách đa ngành.

 

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, mỗi năm vẫn có 6,6 triệu trẻ em dưới năm tuổi tử vong (trong đó có 44% là trẻ sơ sinh) và 289.000 ca tử vong mẹ, tất cả các nguyên nhân chủ yếu có thể phòng ngừa được. Mặc dù các quốc gia có mức thu nhập tương tự, tiến độ phát triển mục tiêu MDGs giữa các nước vẫn khác nhau. Đó là lý do tồn tại nhu cầu tìm hiểu bằng chứng tại sao một số nước có thu nhập thấp và trung bình (LMICs) lại làm tốt hơn so với những nước khác trong việc ngăn ngừa tử vong bà mẹ và trẻ em. Sự hiểu biết về những yếu tố nào là quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ nhằm giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em là rất cần thiết để hỗ trợ các quốc gia đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ và thông báo các chiến lược sau năm 2015.

 

 


Để giải quyết những khoảng cách kiến thức này, các cuộc thảo luận với đối tác trong Diễn đàn y tế trẻ em trong năm 2010, dẫn đến một nghiên cứu 3 năm đa ngành đa quốc gia về các yếu tố thành công trong nghiên cứu y tế cho phụ nữ và sức khỏe trẻ em. Các yếu tố nghiên cứu sự thành công được hỗ trợ bởi các đối tác của Chương trình chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và sức khỏe trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới và Liên minh chính sách y tế và hệ thống nghiên cứu, làm việc chặt chẽ với các Bộ y tế, các Viện nghiên cứu và các đối tác khác.

 

Các yếu tố dẫn đến thành công trên hàng loạt các nghiên cứu bao gồm: phân tích thống kê và kinh tế lượng của dữ liệu từ 144 LMICs trong hơn 20 năm; Boolean, phân tích so sánh định tính (QCA) trên tất cả các LMICs; bình luận văn học; đánh giá chính sách các nước trong 10 LMICs mà là các nước đang trên con đường nhanh chóng, dẫn trước so với các nước khác, trong năm 2012 để đạt được mục tiêu MDG 4 và 5a (gọi tắt là các nước trên con đường nhanh chóng đạt mục tiêu thiên niên kỷ) bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Lào, Nepal, Peru, Rwanda, và Việt Nam.

 

Một bản tin trên bài báo của Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp tổng hợp các kết quả các yếu tố nghiên cứu dẫn đến sự thành công và thảo luận về chính sách và những tác động thực tế.

 

Đánh giá chính sách của nhiều quốc gia

 

Trong 10 quốc gia đang nhanh chóng đạt mục tiêu thiên niên kỷ, Bộ Y tế, cùng với các đối tác phát triển quốc gia và quốc tế, xem xét và thảo luận các bằng chứng về các yếu tố góp phần vào tiến độ đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ. Các bên liên quan và các thành phần bên ngoài tham gia, bao gồm lĩnh vực tài chính, quy hoạch, nước và vệ sinh, dinh dưỡng và giáo dục. Mục tiêu là để xác định các yếu tố cả trong và ngoài ngành y tế góp phần vào việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, tập trung vào các cải tiến đã được thực hiện, và nhấn mạnh hoạt động tốt nhất trong chính sách và quản lý chương trình.

 

Một quốc gia cần nhiều đánh giá chính sách từ các bên liên quan để giúp đỡ cơ cấu quá trình. Các ý kiến về chính sách quốc gia bao gồm cả hai phương pháp định lượng và định tính được xây dựng từ các cuộc họp, cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm thực hiện với các bên liên quan nhằm xác định tính hợp lý của các yếu tố dẫn đến thành công, từ đó liên kết chính sách và chú trọng vào các chương trình tiềm năng nhằm giảm tỷ lệ tử vong.

 

Trong quá trình xem xét chính sách, cần đưa các bên liên quan tham gia với nhau để cùng thảo luận về cách lĩnh vực khác nhau góp phần vào tiến bộ trong việc giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em. Các ý kiến của nhiều bên liên quan tạo cơ hội để tổng hợp bằng chứng và bài học từ một loạt các nguồn dữ liệu, để nắm bắt quan điểm khác nhau, từ cả trong và ngoài ngành y tế, và giúp xây dựng chính sách của đất nước vào việc cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

 

Mỗi đánh giá chính sách của từng quốc gia dẫn đến sự phát triển của một báo cáo chính sách. Báo cáo tài liệu chính sách của mỗi quốc gia về các cải tiến đã được thực hiện, các sáng kiến quan trọng, đầu tư vào y tế, và các lĩnh vực bên ngoài của sức khỏe, đều là những yếu tố ảnh hưởng tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em. Các đánh giá chính sách cũng thảo luận về vai trò các tác nhân chính, quản trị, lãnh đạo trong tiến trình của từng quốc gia và kết thúc với bài học kinh nghiệm và những ưu tiên trong tương lai. Các báo cáo chính sách góp phần vào nỗ lực quốc gia và toàn cầu để cải thiện sinh sản, bà mẹ, trẻ sơ sinh và sức khỏe trẻ em. Trong việc chia sẻ chính sách của mỗi quốc gia, các quốc gia có thể cùng học hỏi và giúp tiến trình hỗ trợ đối với các mục tiêu MDGs và thông báo cho chuẩn bị các chiến lược sau năm 2015.

 

Chia sẻ chiến lược, cách tiếp cận độc đáo: Bài học kinh nghiệm từ nhiều quốc gia

 

Nghiên cứu về các yếu tố mang lại thành công cho thấy chúng ta thấy tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em có thể giảm nhanh chóng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình khi các tác nhân trong xã hội cùng hợp tác để cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Kết quả đáng kể có thể đạt được khi phương pháp này được củng cố bởi những dữ liệu mạnh mẽ và chiến lược phù hợp với tình hình thực tế của từng quốc gia - đặc biệt là nếu quốc gia đó có quyết tâm chính trị và nguồn tài nguyên để duy trì tập trung dài hạn.

Tất cả 10 quốc gia trong báo cáo này đã đưa ra một số tiêu chí và chiến lược. Mỗi quốc gia có một điều kiện khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh và các ưu tiên của địa phương. Tuy nhiên, một thông điệp rõ ràng là quan hệ đối tác phối hợp nhiều bên liên quan, hoạt động liên ngành, được hướng dẫn bởi các dữ liệu và tầm nhìn chiến lược, mang lại nhiều kết quả khả quan. Chúng tôi đã tóm tắt ba yếu tố chính của phương pháp này là:

 

1.    Tiến trình liên ngành - Tiến triển về các mục tiêu thiên niên kỷ 4 và 5 cũng như hầu hết các MDGs khác (ví dụ như giảm đói nghèo, cải thiện giáo dục và bình đẳng giới).

 

2.    Chiến lược xúc tác - tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực và tối đa hóa các kết quả y tế thông qua hiệu quả của lãnh đạo, bằng chứng thông báo và quan hệ đối tác trên toàn xã hội.

 

3.    Nguyên tắc hướng dẫn - sử dụng các nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi, khung pháp lý - bao gồm cả nhân quyền và hiệu quả phát triển - các mô hình chính trị và kinh tế để hình thành chính sách và tập trung hành động.

 

Các quốc gia hiện nay thường chú ý vào các yếu tố có thể tạo sự khác biệt một cách nhanh chóng và bền vững. Thường thì điều này có nghĩa là tăng cường năng lực của hệ thống y tế để cung cấp các dịch vụ RMNCH cơ bản. Kể từ năm 1990, đầu tư vào chứng minh các can thiệp tác động cao, chẳng hạn như chăm sóc chuyên nghiệp khi sinh, tiêm chủng và kế hoạch gia đình, đã chiếm khoảng 50% của việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em.

 

Những điểm nổi bật từ Nepal cho thấy phụ nữ từ các vùng miền núi xa xôi đã được hưởng lợi từ sự gia tăng cung cấp dịch vụ bà mẹ và trẻ sơ sinh và được những ưu đãi khi sử dụng chúng. Kết quả là, nhiều bà mẹ được cung cấp dịch vụ sinh nở một cách an toàn, giữ cho mình khỏe mạnh và đem lại cho con mình một sự khởi đầu tốt hơn với cuộc sống. Ở Bangladesh, cuộc sống của nhiều trẻ em dưới 5tuổi đã được cứu sống nhờ những nỗ lực phối hợp của nhân viên y tế cộng đồng và các tổ chức, làm việc dưới sự bảo trợ của Chương trình mở rộng tiêm chủng quốc gia (EPI).

 

Các quốc gia cần tập trung vào những điều cơ bản, đẩy mạnh sự tham gia của các đối tác cộng đồng, và phổ biến cho các quốc gia khác trên con đường hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ. Phương pháp tiếp cận khác nhau là tùy thuộc vào nguồn lực sẵn có và các yếu tố như sự ổn định chính trị và chuẩn mực văn hóa, nhưng sự nhấn mạnh luôn luôn là tăng cường năng lực để cung cấp các can thiệp. Ethiopia, một trong những nước thu nhập thấp nhất thế giới, là một ví dụ điển hình. Bằng cách ưu tiên chăm sóc chính dựa vào cộng đồng và triển khai gần 40.000 cán bộ khuyến nông sức khỏe, Ethiopia tìm thấy một cách để cung cấp can thiệp RMNCH cần thiết, chẳng hạn như chăm sóc tiền sản và ngừa thai, phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng nông thôn. Còn tại Việt Nam phải đối mặt với những thách thức khác nhau do hậu quả của chiến tranh và thống nhất đất nước. Nó tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng lại cơ sở hạ tầng y tế và cung cấp can thiệp RMNCH, trong khi phát triển tập trung cộng đồng thông qua mạng lưới các nhân viên y tế thôn bản và trung tâm y tế. Cách tiếp cận này cho phép sự gia tăng can thiệp bảo hiểm chẳng hạn như biện pháp tránh thai, tiêm chủng uốn ván khi mang thai và sinh đẻ được sự hỗ trợ tham gia bởi các bác sĩ có tay nghề cao.

 

Các nước nhanh chóng đạt mục tiêu thiên niên kỷ cũng được phân biệt bởi tầm nhìn dài hạn và khả năng nhìn vào những gì là cần thiết để chuyển đổi sức khỏe của người dân trong nhiều năm hoặc vài chục năm.Tầm nhìn này được liên kết với một cách tiếp cận chính sách linh hoạt có thể thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Bangladesh thấy rằng việc sử dụng phổ biến và ngày càng tăng của công nghệ điện thoại di động ở tất cả các tầng lớp xã hội được cung cấp một phương tiện mới và hiệu quả cho tăng cường hệ thống y tế, nâng cao sức khỏe, và giao tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Peru nhận ra rằng rào cản văn hóa cũng quan trọng trong việc ngăn ngừa phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tiền sản. Đáp lại, Peru tìm cách đưa ragiá cả phải chăng để cung cấp dịch vụ thai sản hiện đại và chăm sóc trẻ sơ sinh trong một bối cảnh nhạy cảm về văn hóa. Campuchia khai thác khả năng của phương tiện truyền thông đại chúng để khởi động một chiến dịch quảng bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trung Quốc xác định trợ cấp như một cách để khuyến khích phụ nữ sinh con trong bệnh viện.

 

Quan hệ đối tác nhiều bên giữa các ngành là cần thiết để tối đa hóa tác động sâu rộng của các chiến lược xúc tác, làm tăng các quan hệ đối tác dựa vào cộng đồng được mô tả trước đó. Chương trình Mẹ khoẻ mạnh/Trẻ em khoẻ mạnh của Ai Cập đã được thực hiện bởi các MoHP với sự hỗ trợ từ USAID và John Snow Inc. Như đã nói ở trên, chương trình chủ động cho con bú củaCampuchia liên quan đến nhiều đối tác từ chính phủ, ngành y tế, các phương tiện truyền thông, khu vực tư nhân và phi chính phủ. Chương trình chống còi cọc của Peru (một khởi đầu tốt trong cuộc sống) là một sự hợp tác giữa các chính phủ các quốc gia, USAID và UNICEF, và đã sử dụng rộng rãi của chính quyền địa phương, cộng đồng, nhân viên cơ sở y tế và phi chính phủ. Dự án thí điểm của Trung Quốc đối với dinh dưỡng trẻ em ở các vùng nghèo bao gồm phối hợp hành động của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc và các lĩnh vực y tế, tài chính và xóa đói giảm nghèo. Chương trình dinh dưỡng quốc gia của Ethiopia sử dụng phương pháp đa ngành và di chuyển ra khỏi một tập trung trước đây về viện trợ lương thực.Và Chính phủ Việt Nam đã làm việc chặt chẽ với WHO và UNICEF trong khi giới thiệu luật và chính sách để cải thiện dinh dưỡng.

 

Chiến lược xúc tác thường chứa một cơ chế chìa khóa tiến bộ nhằm củng cố sức khoẻ phụ nữ và trẻ em. Một ví dụ là kết quả tài trợ vốn thực hiện theo định hướng ở các nước như Rwanda, Peru và Nepal. Điều này đã giúp giảm bớt sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em - nâng cao hiệu quả và tạo cơ sở để cải thiện chăm sóc và giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh.Khả năng chi trả của chăm sóc sức khỏe thường là một rào cản để sử dụng dịch vụ. Để giải quyết điều này, Ai Cập đang xem xét lựa chọntheo hướng chăm sóc sức khỏe phổ quát và các mục tiêu của tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chất lượng và bảo vệ rủi ro tài chính. Một cơ chế xúc tác chính là sưu tập dữ liệu kịp thời, dữ liệu sức khỏe mạnh mẽ để thông báo cho hoạch định chính sách. Ở Lào, dữ liệu được tạo ra tại địa phương đã thông báo sự thay đổi chính sách đối với chăm sóc miễn phí cho phụ nữ mang thai.

 

Ở Bangladesh, phát triển của công nghệ thông tin trong ngành y tế là thu thập dữ liệu thời về sức khỏe phụ nữ mang thaivà tạo ra một hệ thống đăng ký trực tuyến cho những ca sinh nở và tử vong.

 

Các nước nhanh chóng tiến đến mục tiêu thiên niên kỷ nhận ra vai trò của các lĩnh vực ngoài ngành y tế trong việc tạo ra và duy trì một môi trường hỗ trợ công việc của hệ thống y tế và các đối tác y tế. Ở một số vùng, đặc biệt là giáo dục, những lợi ích trên diện rộng, hỗ trợ một xã hội bình đẳng hơn với thông tin tốt hơn. Ở những khu vực khác, chẳng hạn như vệ sinh môi trường và cung cấp nước, kết quả trực tiếp củng cố ảnh hưởng tích cực tới chương trình y tế.

 

Ethiopia cho thấy đầu tư vào giáo dục có thể cho phụ nữ và trẻ em được hưởng lợi bởi đưa cho trẻ em gái cơ hội học tập tương tự như trẻ em trai. Tương tự như vậy, sáng kiến trường học cộng đồng ở Ai Cập đã tăng cường tiếp cận với giáo dục tiểu học ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là đối với trẻ em gái.

 

Campuchia cung cấp một ví dụ về đầu tư ngoài ngành y tế để tạo ra môi trường y tế, thông qua các chính sách nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cho những người đang sống trong nghèo đói, trong đó có phụ nữ, nhiều cơ hội hơn để làm việc và có tiền lương. Tương tự như vậy, Trung Quốc và Việt Nam chứng minh những lợi ích của việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nước uống và vệ sinh môi trường để phục vụ tất cả các tầng lớp xã hội.

 

Quy mô lớn biến đổi hệ thống trong nước hiếm khi đạt được mà không có ý chí chính trị bền vững của các chính phủ và các chính trị gia. Bangladesh đã loại bỏ được uốn ván sơ sinh, phần lớn là do ý chí chính phủ bền vững tập trung vào chương trình tiêm chủng và sẵn sàng làm việc cùng với các đối tác phát triển. Quản trị tốt cũng rất quan trọng về trách nhiệm, hiệu quả hoạch định chính sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.Rwanda đã giới thiệu các chính sách bao gồm một Scorecard quản trị hàng năm, không khoan nhượng đối với những đối tượng tham nhũng và một chương trình phân cấp quản lý ngành y tế.

 

Phụ nữ hoạt động chính trị thường xuyên cung cấp cho lãnh đạo xúc tác để đạt được kết quả cho sức khỏe phụ nữ và trẻ em - Nghị viện Phụ nữ Rwanda và cuộc họp kín của phụ nữ trong CHDCND Lào là lực lượng mạnh mẽ ở các nước. Tương tự, chính sách gài quyền của phụ nữ trong pháp luật tạo ra một nền tảng hiệu quả cho sự thay đổi. Lào đã xây dựng pháp luật mà cụ thể bảo vệ phụ nữ và thúc đẩy sự tham gia chính trị và kinh tế xã hội của họ, tại Nepal nhiều chiến lược của chính phủ và các chính sách liên quan đến bà mẹ an toàn, sức khỏe trẻ sơ sinh, dinh dưỡng và giới tính được củng cố bởi các nguyên tắc nhân quyền.

 

Mặc dù tất cả các thành công của các nước trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em và bệnh tật, các nước không được tự mãn về những thách thức ở phía trước. Tất cả đã cho biết họ có ý định để giải quyết các ưu tiên y tế quốc gia bằng cách tăng cường các yếu tố của lực lượng lao động ngành y tế, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc. Một ưu tiên chia sẻ là chăm sóc dịch vụ mang thai, sinh và giai đoạn sau sinh. Hầu hết các nước đã xác định vốn chủ sở hữu tăng và xác định mục tiêu các cộng đồng bị thiệt thòi khó khăn để tiếp cận như khu vực trọng điểm để cải thiện.

 

Ủng hộ các phương pháp tiếp cận đa dạng là một cam kết chung để tập trung vào kết quả và tiếp tục đầu tư mà lợi ích sức khỏe tiềm năng là lớn nhất, chẳng hạn như chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngành y tế đang phát triển mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi hệ thống dữ liệu hiện đại, đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ của sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Và hợp tác có hiệu quả với các bên liên quan và các ngành khác là một con đường đã được chứng minh thành công. Những bài học khác và các yếu tố thành công từ 10 quốc gia được nhấn mạnh trong các phần sau của ấn phẩm này. Những điểm nổi bật của chính sách và các chương trình chứng minh một sốnhững chiến lược quan trọng và phương thức làm việc có thể hỗ trợ tiến trình tăng tốc để đạt được MDG 4 và 5, để hình thành một chương trình nghị sự sau năm 2015 thực sự biến đổi đối với phụ nữ và trẻ em, gia đình của họ và cộng đồng.

 

Một số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ MDGs4 và MDGs5. Tuy nhiên với bối cảnh của mỗi quốc gia và nguồn tài nguyên hạn chế, họ đang vật lộn khó khăn để đạt được tiến bộ. Vậy có những cách thức hay chiến lược như thế nào để có thể đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt được các mục tiêu MDGs và chiến lược cho năm 2015 và xa hơn nữa. Để tìm ra câu trả lời này, Tổ chức y tế thế giới (WHO), ngân hàng thế giới (WB), tổ chức đối tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và trẻ sơ sinh, và Liên minh chính sách y tế và nghiên cứu hệ thống phối hợp chặt chẽ với các chính phủ, viện nghiên cứu và đối tác khác thực hiện một loạt các nghiên cứu đa ngành về “ Các yếu tố thành công trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em”. Nghiên cứu thực hiện phân tích 20 năm dữ liệu của 144 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, các nghiên cứu thực hiện đánh giá chính sách chính của 10 quốc gia để theo dõi tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em ở các nước với nhau. 10 quốc gia thực hiện nghiên cứu là: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Lào, Nepal, Peru, Rwanda và Việt Nam. Ấn phẩm này nêu bật một số những thành tựu quan trọng và chiến lược hứa hẹn đầy triển vọng của mỗi quốc gia trong tương lai.

 

Việt Nam là quốc gia nằm ở phía đông trên bán đảo Đông Dương, giáp biên giới Campuchia, Lào và Trung Quốc. Trong năm 2010, Việt Nam đã được phân vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Mức thu nhập trung bình trên đầu người tăng từ 972$ từ năm 1990 lên đến 4998$ năm 2012. Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 58/1000 đến 23.2/1000. Từ năm 1990 đến năm 2012, tỷ lệ tử vongn trẻ sơ sinh đã giảm từ 49/1000 đến 15.4/1000. Những tín hiệu tích cực này có liên quan đến hiệu quả can thiệp, nâng cao nhân lực y tế và kinh tế xã hội bước đầu phát triển là nguyên nhân quan trọng giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ sở y tế đã được nâng cao, chi tiêu chính phủ cho y tế bình quân trên đầu người cũng tăng gấp năm lần kể từ năm 1990. Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, trong đó điển hình thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ MDGs4 – giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và giảm tỷ lệ tử vong mẹ.

 

Tóm tắt các kết quả mới nổi tại Việt Nam

 

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ dưới năm tuổi. Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm 60% từ 58/1000 xuống còn 23.2/1000  từ năm 1990-2012. Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ 70%, từ 233/100 000-69 / 100 000 từ năm 1990-2009 và đã thực hiện tiến triển tốt để đạt được 5b (tiếp cận phổ cập sức khỏe sinh sản) mặc dù đáp ứng chưa được đáp ứng đầy đủ phương tiện thực hiện kế hoạch hóa gia đình đặc biệt là đối với trẻ chưa lập gia đình vẫn còn là một thách thức. Hiện nay, chi phí bình quân đầu người chi tiêu cho y tế đã tăng gấp năm lần kể từ năm 1995 và Việt nam đang mở rộng mạng lưới các cơ sở chăm sóc sức khỏe và sức khỏe người lao động. Một chiến lược sức khỏe sinh sản được cho là cơ chế quan trọng để ưu tiên thực hiện như dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Mở rộng phạm vi bảo hiểm của chương trình tiêm chủng mở rộng, biện pháp can thiệp dinh dưỡng giúp trẻ nhỏ phát triển góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ. Thực hiện bao phủ toàn dân là một mục tiêu đã được đề cập đến trong hệ thống y tế của Việt Nam bao gồm cả chính sách đầu tư, các quy định về pháp luật và các vấn đề tài chính liên quan cũng được đưa ra. Tại Việt Nam, những bảo hiểm này cũng đặc biệt chú trọng tới nhóm người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương nhất.

 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tiếp cận cải thiện nguồn nước uống và cải tạo vệ sinh môi trường. Xuyên suốt quá trình, Việt Nam đã tập trung và đạt được tiến bộ đáng kể trong xóa đói giảm nghèo, giảm mức độ đói nghèo từ 58% năm 1993 xuống còn 14,5% trong năm 2008 (Bộ LĐTB & XH, Ngân hàng Thế giới). Việt nam bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” một thời kỳ duy nhất một lần trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của bất kỳ quốc gia nào trển thế giới khi số trẻ em đang giảm dần, người lao động trong độ tuổi tăng dần và tỷ lệ dân số già phụ thuộc chưa lớn nhưng đang phát triển. Do đó, một thách thức đặt ra với Việt Nam là mặc dù sự tiến bộ trong cải thiện sức khỏe trong tất cả các nhóm là đáng kể, sự bất bình đẳng giữa các nhóm ngày càng tăng do những rào cản về mặt địa lý, dân tộc, và tài chính. Cho dù thực hiện bảo hiểm y tế, thực hiện đồng chi trả, nhưng những chi phí khác dẫn đến người dân phải bỏ tiền túi ra chi trả thì là một bất lợi đối với người nghèo và cận nghèo. Giải quyết bài toán cân bằng kinh tế là một thách thức mà Việt Nam cần thực hiện để đảm bảo tiến bộ hơn nữa đối với mục tiêu MDG. Trong khi đó, Việt Nam đang được phân loại trong nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp và đang đối mặt với việc cắt giảm nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế. Chính phủ cam kết đầy đủ tài chính y tế cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở những khu vực ưu tiên để nâng cao chất lượng sống của trẻ trong những tháng đầu đời, can thiệp chăm sóc trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ thấp còi, tập trung vào việc cải thiện sức khỏe cho nhóm người dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của thanh thiếu niên về các vấn đề sức khỏe sinh sản nhất là khu vực nông thôn, miền núi khi mà khả năng tiếp cận và dịch vụ vẫn còn bị hạn chế.

 

Nguồn Tổ chức Y tế thế giới (WHO)Tag: chính sách đa ngànhtạo điều kiệncan thiệp hiệu quảbằng chứng đầu tưsự nhất trí dựabên cạnh đó63%55%tỷ lệ tránh thai tăngkhoảng 50%bà mẹ giảmtỷ lệ tử vong trẻ emtoàn cầucải thiện sức khỏe bà mẹ)5 (giảm tỷ lệ tử vong trẻ emmục tiêu thiên niên kỷ 4thành tựu đáng kểnhiều quốc gia đãnaynăm 1990

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Tổng quan các yếu tố thành công trong nghiên cứu y tế cho phụ nữ và trẻ em Tổng quan các yếu tố thành công trong nghiên cứu y tế cho phụ nữ và trẻ em
3.0/5 32