HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Chiến lược cho nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân


Hiện nay, dịch vụ y tế bao phủ rộng rãi cộng với quản lý nguồn tài chính tốt mang lại sức khỏe tốt cho cộng đồng dân cư nhưng cần phát triển những nghiên cứu để nâng cao cung ứng dịch vụ sức khỏe hiệu quả và chất lượng. Trong các chức năng cần thiết của hệ thống y tế quốc gia, phát triển nguồn lực là quan trọng nhất, trong đó các nhà nghiên cứu lâm sàng là nguồn lực quan trọng ở tuyến đầu của mỗi đơn vị nghiên cứu. Bởi vì vấn đề y tế ở mỗi địa phương đòi hỏi các giải pháp khác nhau, ở mỗi quốc gia thì nghiên cứu cần giữ vai trò nhất định. Do đó, nghiên cứu không đơn thuần chỉ là công cụ cần thiết để cải thiện các dịch vụ y tế mà nó cũng là nguồn cảm hứng đối với lĩnh vực y tế công cộng. Trọng tâm các báo cáo nghiên cứu gần đây là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe của những người có nguy cơ mắc bệnh, nghiên cứu đo lường và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân là những vấn đề chính để điều tra. Do khoảng cách giữa kiến thức và thực hành về lâm sàng còn lớn. Càng cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc đưa các bằng chứng nghiên cứu vào chính sách và thực thi hành động. Những hành động hỗ trợ nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế hiện nay tập trung vào ba khía cạnh: giám sát (như thành lập các trung tâm, đơn vị nghiên cứu); phối hợp (chia sẻ thông tin hợp tác nghiên cứu); tài chính (đủ nguồn vốn để hỗ trợ ưu tiên trong các hoạt động nghiên cứu).

 

 


Làm thế nào để đạt được bảo hiểm y tế toàn dân?

 

Đây là câu hỏi hầu như luôn luôn kêu gọi một cuộc điều tra chính thức cho dù đó là một nghiên cứu thử nghiệm hay nghiên cứu cắt ngang. Trên con đường tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cần có một cách tiếp cận phương pháp để có thể xây dựng và trả lời được câu hỏi, từ đó thu thập những bằng chứng khách quan để đưa ra hành động và chính sách phù hợp. Do đó, nhưng câu hỏi nghiên cứu cần tập trung vào: cải thiện độ bao phủ dịch vụ y tế; đo lường độ bao phủ dịch vụ y tế; thiết lập các nghiên cứu ưu tiên; tiến hành thực hiện nghiên cứu, chủ yếu trong hệ thống y tế quốc gia; thiết lập các tiêu chuẩn; chuyển các nghiên cứu sang chính sách và thực hành; đảm bảo sự tham gia và sự hiểu biết của công chúng về nghiên cứu (tăng cường tiếp cận cộng đồng về thảo luận về chính sách và đánh giá thông qua các phương tiện truyền thông, tham vấn công chúng bằng hội thảo và các cuộc họp); hỗ trợ nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Nghiên cứu không chỉ là một công cụ cần thiết, nó là nguồn cảm hứng và động lực trong y tế công cộng . Những ví dụ gần đây đã cho thấy hiệu quả của việc tiêm vắc-xin liên hợp đã cho kết quả cao cho 100 bệnh nhân viêm màng não (Men Afri Vac) ở Châu phi trong vòng 2 năm.  Bằng việc cung cấp khối lượng thông tin, bằng chứng ngày càng tăng, cho thấy ảnh hưởng tới chính sách và thực tiễn y tế ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã có nền tảng cơ sở để từ đó thu thập, xây dựng hệ thống nghiên cứu y tế quốc gia có hiệu quả, họ đang phát triển mạnh cộng đồng nghiên cứu.

 

Xác định và đo lường tiến bộ hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

 

Nguyên nhân bệnh tật và nguồn lực để giữ quỹ là khác nhau ở mỗi quốc gia, do đó mỗi quốc gia cần phải xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên của riêng mình. Theo định nghĩa, bao phủ toàn dân nghĩa là đảm bảo tiếp cận với các dịch vụ và bảo vệ nguồn tài chính cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể có lợi hơn so với những người khác. Ở một số lưu ý trước đây, sự tiến bộ lớn trong việc cung cấp dịch vụ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em được thu hẹp lại khoảng cách giữa những người có mức thu nhập thấp nhất và người có thu nhập cao nhất. Những người nghèo được tiếp cận những dịch vụ y tế như những người giàu. Từ những nhận xét này, có hai bộ câu hỏi nghiên cứu phát sinh: (1) bộ câu hỏi đầu tiên nêu vấn đề về cải thiện sức khỏe (với bối cảnh, gánh nặng bệnh tật hiện nay, dịch vụ nào là cần thiết, làm thế nào để phổ cập dịch vụ này, làm thế nào để bao phủ rộng hơn cho sức khỏe tốt hơn); (2) bộ câu hỏi thứ hai về đo lường (đâu là định nghĩa thực tiễn của bảo hiểm y tế toàn dân, bộ chỉ số và dữ liệu nào là cần thiết để sử dụng đo lường cho mục tiêu đó). Để đáp ứng với những thành công này và những thách thức mới là xây dựng một định nghĩa của phổ cập - một chương trình nghiên cứu mới - để tạo ra nhiều bằng chứng thông báo cho chính sách y tế và thực hành. Hướng tới  bảo hiểm y tế toàn dân là một cơ chế mạnh mẽ để tiếp tục nâng cao sức khoẻ ngày một tốt hơn.

 

Con đường dẫn đến bảo hiểm y tế toàn dân, con đường dẫn đến sức khỏe tốt hơn

 

Tập trung vào nghiên cứu, các câu hỏi làm thế nào để đạt được độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nguyên nhân bệnh tật, biện pháp phòng và điều trị, các câu hỏi về hiệu quất của các dịch vụ y tế. Đồng thời các nghiên cứu tìm ra cách để cải thiện độ bao phủ của các can thiệp hiện tại và làm thế nào để đưa ra được các can thiệp mới. Và do đó, nghiên cứu là cần thiết để điều tra phương thức cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài của hệ thống y tế. Có thể nói rằng, thiết kế một công trình nghiên cứu là bằng chứng mạnh mẽ nhất và kết luận khả quan nhất được đến từ các nghiên cứu có chi phép cao và lâu dài nhất (chẳng hạn như nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên). Lựa chọn thiết kế nghiên cứu phụ thuộc vào sự cần thiết và phải tống quát hóa các phân tích tổng hợp khác nhau từ đó cho ra kết quả nghiên cứu, và có nhiều khả năng được áp dụng rộng rã. Do đó, thử nghiệm lâm sàng  ngẫu nhiên có xu hướng được ưa chuộng chẳng hạn như nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc và vắc-xin.

Nghiên cứu cho bảo hiểm y tế toàn dân ở các quốc gia

 

Những ưu tiên cho nghiên cứu trong mỗi thiết lập nên được xác định bởi các vấn đề sức khỏe chiếm ưu thế. Mặc dù điều tra có một vị trí quan trọng trong bối cảnh nghiên cứu, báo cáo này đặt giá trị cao về nghiên cứu giải quyết vấn đề sức khỏe chính nhằmđáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai, đồng thời chỉ ra những thiếu hụt trong phạm vi bảo hiểm dịch vụ và bảo vệ rủi ro tài chính. Phương pháp tiêu chuẩn đãđược đưa ra để thiết lập nghiên cứu ưu tiên, nhưng các ví dụ tốt nhất là những tài liệu cho chủ đề sức khỏe được đề cập trong các chương trước đây. Các hành động quốc gia để thiết lập ưu tiên nghiên cứu thường ít nổi bật, mặc dù một số nước - đặc biệt là Brazil –đang có những bước dẫn đầu mạnh mẽ. Để giải quyết các ưu tiên nghiên cứu, một khi các ưu tiên đã được lựa chọn, điều tra là cần thiết trong suốt quá trình nghiên cứu: đo lường độ bao phủ của các vấn đề sức khỏe; tìm hiểu nguyên nhân của nó); đề ra các giải pháp; đưa chứng cứ vào chính sách, thực hành và cung ứng dịch vụ; và đánh giá hiệu quả sau can thiệp.

 

Quá trình thiết lập các ưu tiên nên được triển khai toàn diện, minh bạch, có hệ thống, và có liên quan đến kinh phí nghiên cứu. Những người có tránh nhiệm trong quá trình nghiên cứu khá đa dạng; bao gồm người ra quyết định, người thực hiện, xã hội dân sự, cơ quan tài trợ, các công ty dược phẩm, quan hệ đối tác phát triển sản phẩm, và các nhà nghiên cứu. Vai trò của các cơ quan tài trợ nghiên cứu quốc gia và quốc tế - những người có đòn bẩy đáng kể - bao gồm việc thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về tính khách quan, chặt chẽ và trách nhiệm, đảm bảo rằng các kết quảđược thực hiện có thể dễ dàng sử dụng, và đòi hỏi trách nhiệm nghiên cứu (trách nhiệm cụ thể là phải sử dụng có hiệu quả các quỹ nghiên cứu). Bên cạnh đó, mạng lưới thông tin liên lạc cần được thiết lập giữa các cộng đồng nghiên cứu viên. Thông tin sẽ được dễ dàng tiếp cận hơn nếu thống  nhất một ngôn ngữ chung, yêu cầu một cách tiếp cận thống nhất và có hệ thống phân loại, tập hợp và đối chiếu dữ liệu có được. Giữa vô vàn các hệ thống phân loại các hoạt động nghiên cứu, hệ thống y tế phân loại nghiên cứu do Quỹ khoa học châu âu đề xuất là một đề cử hàng đầu. Mục đích của nó là truyền tải các dữ liệu, kết quả nghiên cứu sức khỏe một cách chuẩn nhất đến các nhà tài trợ, các chính phủ và công chúng.

 

Hỗ trợ những người làm nghiên cứu

 

Nghiên cứu hiệu quả đòi hỏi phải có các phương pháp minh bạch và phân bổ kinh phí, các tổ chức nghiên cứu được trang bị tốt và có các mạng lưới tốt. Tuy nhiên, những người nghiên cứu là những người đóng vai trò quan trọng nhất cho sự thành công của các đơn vị/trung tâm nghiên cứu. Do đó, quá trình xây dựng năng lực nghiên cứu nên được quan tâm trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên, với các cơ chế để giữ lại các nhà nghiên cứu tốt nhất. Đào tạo các nghiên cứu viên không chỉ tập trung về phương pháp kỹ thuật mà cần xem xét đạo đức nghiên cứu để duy trì sự trung thực, khách quan, chính trực, công bằng, trách nhiệm, tính sở hữu trí tuệ và quản lý tốt nghiên cứu.

 

Đưa các bằng chứng vào chính sách y tế và thực hành

 

Những câu hỏi quan trọng về bảo hiểm y tế, về sức khỏe, cần câu trả lời đáng tin cậyđối với những người cần và sử dụng chúng. Mặc dù một loạt các nghiên cứu cơ bản và thực nghiệm và điều cần thiết để đạt được mục tiêu bao phủ y tế toàn dân nhưng khoảng cách giữa kiến thức và thực hành là rất lớn. Do đó, thúc đẩy quá trình nghiên cứu cần được tăng cường không chỉ ở các trung tâm nghiên cứu, mà cần ở các chương trình y tế công cộng gần gũi với việc cung cấp các nhu cầu đối với việc sử dụng dịch vụ y tế. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, nếu thực thi được sẽ có nhiều khả năng đưa bằng chứng vào trong thực tế. Các cơ chế bao gồm sự phát triển xây dựng các chính sách, lập kế hoạch và thực hiện một cách rõ ràng.

 

Hỗ trợ nghiên cứu cho bảo hiểm y tế toàn dân, quốc gia và quốc tế

 

Ba cơ chế hỗ trợ nghiên cứu cho bảo hiểm y tế toàn dân: giám sát, điều phối và tài chính

 

Vai trò của WHO trong nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân

 

Vai trò của WHO là để thúc đẩy nghiên cứu để giải quyết những nhu cầu y tế chi phối các nước thành viên của mình, để hỗ trợ hệ thống nghiên cứu y tế quốc gia, để thiết lập định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp tiến hành nghiên cứu, và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu bằng cách đưa ra các bằng chứng vào chính sách và thực thi y tế. Là cơ quan quốc tế chính về y tế, WHO có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và tiến hành nghiên cứu đối với bao phủ bảo hiểm y tế.

 

Nguồn Tổ chức Y tế thế giới (wHO)Tag: mỗi đơn vị nghiên cứutuyến đầunguồn lực quan trọngnhà nghiên cứu lâm sàngquan trọng nhấtphát triển nguồn lựctế quốc giahệ thốngthiếtchức năngchất lượngnghiên cứu để nâng cao cung ứng dịch vụ sức khỏe hiệu quảphát triểncộng đồng dân cưquản lý nguồn tài chính tốt mang lại sức khỏe tốttế bao phủ rộng rãi cộngdịch vụ

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Chiến lược cho nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân Chiến lược cho nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân
4.5/5 67