HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Tuyên bố của Hội nghị quốc tế


Khoa học toàn cầu và những bằng chứng xã hội được bắt nguồn từ Hội nghị quốc tế của chúng ta “Tiến tới một Châu Á không còn những hiểm họa của amiăng” trong suốt hai ngày 24 và 25/11/2014 tại Khánh sạn Asia, Bang Kok, Thái Lan đưa ra dẫn chứng về những trường hợp nghiêm trọng dẫn đến tử vong và đau đớn do amiăng gây ra bao gồm cả amiăng trắng.

 

Các nước Châu Á đưa ra lệnh cấm amiăng đã rút ra được kinh nghiệm này thông qua các vụ tử vong và sự đau đớn của những người bị chịu ảnh hưởng  của amiăng và từ đó đưa ra những phương pháp và chế tài để ngăn ngừa tử vong từ mối hiểm họa amiăng.

 

Tất cả những nước cấm amiăng  cùng chung với các tổ chức quốc tế, như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO), khuyến nghị rằng amiăng phải được cấm ngay lập tức.

 

Cộng đồng các nước Châu Á, và chính phủ nên nhận ra rằng cần phải phải áp dụng “Những nguyên tắc phòng  ngừa” để ban hành các chính sách ở mức độ quốc gia để chấm dứt nhập khẩu và sẩn xuất tất cả các loại amiăng và amiăng chứa nguyên vật liệu. Quy định cần phải được thiết lập và đưa vào hành động ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của những người lao động, khách hàng và mọi người nói chung khỏi việc phơi nhiễm amiăng từ các công trình xây dựng, sửa chữa, loại bỏ, phá bỏ và chất thải phế liệu.

 

Phương hướng có thể đưa ra lúc này là bắt đầu một buổi thảo luận để thành lập một cơ quan ASEAN về OSH theo khuôn mẫu của EU-OSHA và mở rộng từ ASEAN OSHNET.

 

Những phương pháp khác cần được thi hành là: nâng cao nhận thức của cộng đồng về những rủi ro đối với sức khỏe gây ra bởi amiăng, ngăn ngừa phơi nhiễm thứ cấp với amiăng như là trường hợp những người lao động mang bụi amiăng về nhà của họ thông qua quần áo, kiểm soát môi trường phơi nhiễm trong suốt quá trình cải tạo hoặc phá hủy những tòa nhà cũ, chuẩn bị khu vực được bảo vệ riêng để chứa chất thải có amiăng, và quản lý rủi ro liên quan đến amiăng một cách hợp lý. Cũng cần phải giúp đỡ những nạn nhân của amiăng nhận được bồi thường, khuyến khích người dùng không sử dụng các sản phẩm ami ăng dựa trên quyền khách hàng, và quan trọng nhất là nỗ lực chấm dứt khai thác và sử dụng amiăng.

 

Nguồn Cục Quản lý môi trường y tế

 

 


Tag: bằng chứng xã hộiamiăng: khoa học toàn cầuhiểm họachâutiến tới

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Tuyên bố của Hội nghị quốc tế Tuyên bố của Hội nghị quốc tế
2.5/5 43