HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế về công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường


Ngày 06/10/2014 tại Bộ Y tế, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế về công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường.

 

Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số Vụ/Cục cơ quan Bộ Y tế.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Bộ Y tế, công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế đã được đẩy mạnh, nâng cao và hoạt động có hiệu quả.

 

Toàn cảnh cuộc họp 


Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ trong công tác quản lý, xử lý chất thải y tế bảo vệ môi trường; kiện toàn phát triển hệ thống quản lý chất thải y tế; xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu các mô hình quản lý chất thải phục vụ việc quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của nhân viên y tế và cộng đồng về quản lý chất thải y tế…

 

Theo báo cáo của Cục Quản lý môi trường y tế, hiện nay cả nước có khoảng 14.186 cơ sở y tế các loại. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế vào khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có 47 tấn/ngày là chất thải rắn y tế nguy hại.

 

Hiện nay tại tuyến Trung ương, tuyến tỉnh và các bệnh viện, cơ bản tổ chức chuyên môn về quản lý chất thải y tế đã được hình thành rõ nét. Tuy vậy đối với các cơ sở y tế khác như các cơ sở thuộc hệ y tế dự phòng, cơ sở đào tạo, các trạm y tế tuyến xã tổ chức chuyên môn về quản lý chất thải bảo vệ môi trường còn chưa thống nhất, thiếu nhân lực có trình độ nghiệp vụ. Hiện nay mặc dù đã có những quy định trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế nhưng vẫn cần tiếp tục xây dựng mới và bổ sung, sửa đổi khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có hiệu lực…

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường; công tác xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế để chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý chất thải y tế. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế…

 

Một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới về công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tiến hành xây dựng mới và sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường y tế trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 

Kiện toàn hệ thống quản lý chất thải y tế từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

 

Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền, ban ngành, các cơ sở y tế và người dân trong việc xử lý chất thải y tế.

 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác điều trị và dự phòng trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện với quản lý chất thải y tế nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

 


Tag: công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trườngcục quản lý môi trườngviệcbuổitế đãthứ trưởng bộnguyễn thanh long06/10/2014

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế về công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế về công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường
3.5/5 31