HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Công văn gửi các Chi Hội YHDP về việc phối hợp cung cấp tin bàiHỘI  Y HỌC DỰ PHÒNG

         VIỆT NAM

      ----------------------

Số:       /CV-HYHDP

V/v: Phối hợp cung cấp tin bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Hà Nội, ngày   tháng 9 năm 2014

          

 

Kính gửi : Ông/Bà Chi hội trưởng Chi hội Y học dự phòng

Đơn vị …………………………………

 

Ban Thường vụ Hội YHDP Việt Nam xin gửi lời chào thân ái và lời cảm ơn chân thành tới các Chi Hội Y học dự phòng trên cả nước vì đã tích cực hưởng ứng các hoạt động truyền thông của Hội, qua đó tăng cường uy tín của Hội, Chi hội và củng cố sự đoàn kết, gắn bó giữa các Chi hội và hội viên trong cả nước.

Để góp phần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tư vấn phản biện xã hội về YTDP, bên cạnh tạp chí YHDP xuất bản hàng tháng, Hội đã khai trương Website Hội YHDP Việt Nam, bao gồm 3 trang web là: yhocduphong.com, tapchiyhocduphong.vnhpvinfo.vn. Các website này là cầu nối giữa các hội viên, giữa các Chi hội trên cả nước, cùng nhau giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống, đồng thời cung cấp thông tin khoa học và đời sống về YHDP và YTCC cho cán bộ y tế nói riêng và cộng đồng nói chung.

Ban Thường vụ Hội, thông qua các Ban biên tập website, rất mong nhận được các tin, bài viết của Chi hội, hội viên về các hoạt động và sự kiện cập nhật, các công trình nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh, cách tổ chức và xử trí trong tiêm chủng, cách phổ biến phòng bệnh trong cộng đồng.... Sự chia sẻ thông tin qua website sẽ đến được nhanh nhất tới nhân dân, các đồng nghiệp, anh em cán bộ y tế  trong cả nước và nước ngoài.

Hội gửi thông tin liên hệ (qua website) tới các Chi hội và mong nhận được sự chia sẻ thông tin thường xuyên thông qua từng website hoặc qua email: hoiyhocduphongvn@gmail.com, điện thoại: 043. 8212563/0975951185 (Mr. Đỗ Hoàng Thắng).

Trước hết xin vui lòng gửi họ-tên và số điện thoại, địa chỉ email của người đầu mối liên lạc về trao đổi thông tin cho các website của Quý Chi hội tới địa chỉ trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:                                       

-    Như trên;

-    Lưu VP Hội

-3 website (Mục Hoạt động Hội)

 

TM BAN THƯỜNG VỤ HỘI YHDPVN

                  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                    Phạm Ngọc Đính

                    (Đã ký)

 Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Công văn gửi các Chi Hội YHDP về việc phối hợp cung cấp tin bài Công văn gửi các Chi Hội YHDP về việc phối hợp cung cấp tin bài
2.0/5 126